Hubungi Kami

Berikut adalah senarai pegawai untuk dihubungi bagi pertanyaan berikut:

Mini Konvensyen KIK Peringkat Zon Tengah 2014
Zamani Umar Husin - Penyelaras Program
03-55442558 |

Dokumentasi & Kriteria Penilaian Projek KIK 
Dr Famiza Abdul Latif
03-5522 5576 |

Jemputan
Sharina Mohd Nasir
03-544 2576 |

Aplikasi On-line 
(Pendaftaran Kumpulan dan Projek KIK serta borang permohonan pemyertaan konvensyen online)
 
Muhammad Haffizzae Ghazali
03-55211365 |

Ruang Pameran 
Emila Hadi @ Mawi
03-55437934 |

Laman Web Konvensyen KIK 2014 Peringkat Zon Tengah 
Elyani Muhamat Khazali
03-55442183 |

Keperluan Peralatan (bagi Peserta/Kumpulan KIK)
Abdul Rahman Fuad Ariffin
03-55442188 |

 

Maklumat untuk dihubungi

Sebarang pertanyaan berkaitan Mini Konvensyen KIK Peringkat Zon Tengah 2014 boleh disalurkan kepada pegawai yang berkenaan.

Berikut adalah medium yang disediakan untuk tujuan komunikasi:

 

Telefon:

03-5544 2198 (Pejabat Pengarah)
03-5544 2203 (Help Desk)
Pejabat Pentadbiran :-
03-5544 2191/2575/2179


 

Faks:

03-5544 2197 (Pejabat Pengarah)


 

Alamat:

Pejabat Teknologi Maklumat
Aras 5 Menara SAAS
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor


 

Email:

havockik@gmail.com