Garis Panduan Persembahan Projek KIK

Persembahan Projek KIK
Kandungan persembahan perlu sekurang-kurangnya mengandungi perkara berikut:

 • Pengenalan
 • Pemilihan Projek dan Definisi
 • Analisis Peluang Penambahbaikan
 • Cadangan Kreatif & Inovatif dan Pelaksanaannya
 • Pemantauan dan Penyeragaman
 • Pencapaian dan Ciptaan Nilai

Nota: Kriteria penilaian persembahan projek KIK UiTM adalah menggunakan Judging Criteria For Innovative And Creative Circles (ICC) Revision 2006 MPC.  

Tempoh Persembahan
Setiap Kumpulan akan diperuntukkan masa seperti berikut :

 • 5 Minit Untuk Membuat Persiapan & Montaj
 • 20 Minit Persembahan
 • 5 Minit Untuk Soal-Jawab

Kemudahan Peralatan
Kemudahan peralatan yang akan disediakan oleh pihak Urusetia adalah seperti berikut:

 • Dua (2) unit komputer riba
 • Dua (2) unit projektor LCD
 • Empat (4) unit mikrofon
 • Dua (2) unit skrin layar putih

Nota : Lain-lain keperluan tambahan perlu disediakan oleh pihak peserta sekiranya pihak penganjur tidak dapat menyediakannya.

 • Peserta diminta untuk menjaga keselamatan peralatan sendiri yang dibawa. Urus setia membenarkan penggunaan komputer riba sendiri sepanjang Konvensyen berlangsung, tetapi tidak akan bertanggungjawab jika terdapat masalah teknikal dan kehilangan;
 • Bagi memudahkan persiapan dibuat, setiap kumpulan diminta untuk mengisi Borang Keperluan Peralatan dan mengemukakan borang yang telah dilengkapkan kepada pihak Urus setia melalui faksimili di talian 03-55442197.